Rebeka Rudolf

Prikaz poteka razvoja naprednega orodnega jekla za najzahtevnejše aplikacije v industriji nožev/ Development of an advanced tool steel for the most demanding applications in the knife industry

ANALI PAZU 10(2020) Št./No. 1-2 strani/pages 36-40

Celotno besedilo/Full text (pdf)

Slovenščina
Rebeka Rudolf

Theoretical calculation of stress for the start of stress induced martensitic phase transformation in the Shape Memory Alloys NiTi / Teoretični izračun napetosti za začetek napetostne martenzitne fazne transformacije v zlitinah s spominom oblike NiTi

Janko Ferčec, Rebeka Rudolf
 
ANALI PAZU, 3 (2013), št. / No. 2, strani / pages 75-78
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Slovenščina
Janko Ferčec
Rebeka Rudolf

Strani