Prikaz poteka razvoja naprednega orodnega jekla za najzahtevnejše aplikacije v industriji nožev/ Development of an advanced tool steel for the most demanding applications in the knife industry

ANALI PAZU 10(2020) Št./No. 1-2 strani/pages 36-40

Celotno besedilo/Full text (pdf)

Povzetek: V prispevku predstavljamo izhodišča in smernice poteka razvoja naprednega orodnega jekla za najzahtevnejše aplikacije v industriji nožev, ki se izvaja v podjetju SIJ Ravne Systems v povezavi z Univerzo v Mariboru Fakulteto za strojništvo. Razvoj je na eni strani povezan z identifikacijo ključnih lastnosti orodnega jekla, ki predstavljajo konkurenčno prednost v primerjavi z ostalimi konvencionalnimi jekli in to so: žilavost, trdota, trdnost in rezilna sposobnost. Po drugi strani pa razvoj predstavlja tudi vpeljavo ustrezne tehnologije izdelave in naknadne toplotne oziroma mehanske obdelave orodnega jekla, kar omogoča doseganje ključnih lastnosti izdelka – nožev.

Ključne besede: razvoj, orodno jeklo za delo v hladnem, lastnosti, toplotna in mehanska obdelava, karakterizacija.

Abstract: This paper presents the starting points and an approach for the development of an advanced tool steel for the most demanding applications in the knife industry, which is carried out by SIJ Ravne Systems in collaboration with the University of Maribor Faculty of Mechanical Engineering. On one hand, the development is related to the identification of key features of tool steels that present a competitive advantage over other conventional steels, such as toughness, hardness, strength and cutting ability. On the other hand, the development also represents the implementation of appropriate technologies for the production and subsequent thermal or mechanical treatment of tool steels, in order to achieve key properties of the final products - knives.

Key words: development, tool steel for cold work, properties, thermal and mechanical treatment, characterization.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: