Anali PAZU 11/2021/1-2

november 2021
strani: 1-71

print ISSN: 2232-416X

 

 

VSEBINA

Uvodnik

Tekma s časom za pametnejši razvoj
  Matej Zadravec

Medicina


Neželeni učinki zdravil - koliko informacij si bolniki želijo od zdravnika družinske medicine in koliko jih dejansko dobijo

   Erika Zelko in Nina Cvek

Šolska prehrana v Sloveniji in v nekaterih evropskih državah

   Rok Poličnik, Borut Benko, Irena Simčič in Jerneja Farkaš Lainščak

Ekonomska upravičenost zaposlitve kliničnih farmacevtov

   Matej Štuhec

Tehnika


Nova generacija udarne in vibracijske izolacije na osnovi visokotlačne omrežne tehnologije

    Marko Bek, Alexandra Aulova, Alen Oseli in Igor Emri

Ultrazvočna razpršilna piroliza materialov, na primeru TiO2 nanodelcev

    Rebeka Rudolf, Žiga Jelen, Srečko Stopić in Peter Majerič

Naravoslovje


Spremembe notranje odpornosti litij-žveplovih baterij pri uporabi elektrolitov na osnovi ionske tekočine [DEME] [TFSI], sulfolana ali topila TEGDME

    Sara Drvarič Talian in Robert Dominko