ANALI PAZU 2/ 2012/ 1

                                                          
                                                                  oktober 2012
                                                           letnik 2, številka 1
                                                                      strani 1-60
                                                         p-ISSN 2232-416X
 

 

  VSEBINA                                                        

Uvodnik
Milan Svetec

  Naravoslovje

Measuring similarity of (annotated) data tables
 
Milan Svetec, Samo Kralj, Vlad Popa-Nita 
Z naključnim neredom spodbujen postopni fazni prehod sistema z zveznim faznim prehodom, ki zlomi simetrijo
 
Tatjana Unuk
Effect of temperature and use of pectinase on apple juice clarification
 
 
 
  Tehnika

Tekmovalni sistemi plenilec-plen s časovno odvisnimi koeficienti: Večstopenjska homotopsko perturbacijska analiza

Rebeka Rudolf , Ivan Anžel
The new approach of the production technique of discontinuous Cu-C composite
Nov pristop v proizvodni tehniki diskontinurnega Cu-C kompozita
 
 
  Medicina

Zmogljivost sistema zdravstvenega varstva Slovenije z vidika Euro Health Consumer Index 2012
 
 
  Družboslovje

Model of quality management in higher business schools