ANALI PAZU 4/ 2014/ 1

   

                                                                     oktober 2014
                                                             letnik 4, številka 1
                                                                         strani 1-60
                                                            p-ISSN 2232-416X
                                                                      O naslovnici

VSEBINA

  Uvodnik

 

  Naravoslovje

Simon Ülen, Mitja Slavinec, Ivan Gerlič
Konceptualni pouk fizike v srednji šoli
Conceptual teaching of physics in secondary schools

 
  Tehnika

Melita Hajdinjak
»Rojenje« slovenskih občin
Clustering of Slovenian Municipalities

Peter Majerič, Rebeka Rudolf, Ivan Anžel
Thermodynamics of nanoparticles
Termodinamika nanodelcev

Rudolf Pušenjak, Maks Oblak
Modeling and Control of Instabilities in Combustion Processes
Modeliranje in upravljanje nestabilnosti v procesih zgorevanja

Matej Zadravec et al.
Numerical analysis of oil combustion in a small combustion device
Numerična analiza oljnega gorilnika v mali kurilni napravi


  Medicina

Andreja Kukec, Jerneja Farkaš-Lainščak, Lijana Zaletel-Kragelj
Vrednotenje vpliva onesnaženosti zunanjega zraka na zdravje otrok – primer Zagorja ob Savi                       
Evaluation of Outdoor Air Pollution Impact on Children's Health - Zagorje ob Savi Case