Rebeka Rudolf

Theoretical calculation of stress for the start of stress induced martensitic phase transformation in the Shape Memory Alloys NiTi / Teoretični izračun napetosti za začetek napetostne martenzitne fazne transformacije v zlitinah s spominom oblike NiTi

Janko Ferčec, Rebeka Rudolf
 
ANALI PAZU, 3 (2013), št. / No. 2, strani / pages 75-78
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Slovenian
Janko Ferčec
Rebeka Rudolf

Predstavitev makro in mikrodesigna površine implantatov za potrebe v oralni implantologiji / Presentation of macro and micro design of implants for use in oral implantology

Rebeka Rudolf, Lidija Zorko in Ivan Anžel  

Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 2 , strani / pages 139-144  
Celotno besedilo / Full text (PDF

Slovenian
Rebeka Rudolf
Lidija Zorko
Ivan Anžel