Aunano-delci in njihova uporaba / Au-nano particles and their application

Rebeka Rudolf, Lidija Zorko in Ivan Anžel
 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 48-53
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Povzetek: Razvoj tehnik za sintezo Au-nanodelcev z določeno velikostjo, obliko in sestavo je izziv in pomembno področje raziskav v nanotehnologiji. Zlati nanodelci so namreč atraktivni zaradi potencialne uporabe v elektrokemiji in medicini, kot tudi za proizvodnjo različnih nano-naprav.
Ključne besede: Au; nano-delci; nano-tehnologije; uporabnost

Abstract: The development of synthesis technology for the production of Au nano-particles with defined size, shape and composition, is a challenge and an important research field in nano-technology. Namely, gold nano-particles are very attractive because of their potentialuse in electro-chemistry and medicine, and also for the production of different nano-devices.
Key words: Au; nano-particles; nano-technology; applicability

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: