Uredništvo

Odgovorni urednik
Mitja Slavinec, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Slovenija

Urednik za področje naravoslovja
Milan Svetec, PORA, Gornja Radgona in Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Slovenija

Uredniki za področje tehnike
Rebeka Rudolf, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, Slovenija
Mirjam Sepesy Maučec, FERI, Univerza v Mariboru, Slovenija
Zoran Žunič, AVL-AST d.o.o.

Urednik za področje medicine
Mitja Lainščak, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija

Urednik za področje biotehnike
Milan Šernek, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija

Tehnična urednica
Petra Cajnko, Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, Slovenija


Mednarodni uredniški svet

Igor Emri, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Slovenija
Zdenka Čebašek Travnik, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija
Rafael Mihalič, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, Slovenija
Zvonko Jagličič, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Slovenija
Cvetka Grašič Kuhar, Onkološki inštitut, Ljubljana
Borut Žalik, FERI, Univerza v Mariboru, Slovenija
Jože Balažic, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenija
Venčeslav Kaučič, Zaslužni raziskovalec Kemijskega inštituta, Ljubljana
Sergey Pasechnik, redni profesor na Državni fakulteti v Moskvi
Vlad Popa-Nita, Fakulteta za fiziko, Univerza v Bukarešti, Romunija


Kontakt

Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija
Uredništvo revije Anali PAZU
Lendavska ulica 15a, SI - 9000 Murska Sobota
e-mail: anali@pazu.si