Domov

Anali PAZU 7/2017/1-2

avgust 2017
strani: 1-53
print ISSN: 2232-416X

 

 

 

VSEBINA

Uvodnik

Uvodnik
  Matej Štuhec

Naravoslovje

Napake v zdravljenju z zdravili: Realnost in prihodnost
  Matej Štuhec

Uporaba alilnega intermediata pri novi sintezni poti do heterocikličnega gradnika rosuvastatina: N-(4-(4-fluorofenil)-5-formil-6-izopropilpirimidin-2-il)-N-metilmetansulfonamida
  Alen Čusak, Zdenko Časar in Damjan Šterk

Tehnika

Upravljanje proizvodnega sistema z zakasnitvami v proizvodnji s pomočjo Lambertovih funkcij
  Rudolf Pušenjak in Maks Oblak

Biotehnika

Sinteza aktivnih komponent za zdravila z gensko spremenjenimi rastlinami
  Zlata Luthar

Medicina

Antipsihotična zdravila in podaljšanje QT intervala
  Brigita Novak Šarotar