Ekonomska upravičenost zaposlitve kliničnih farmacevtov

Ekonomska upravičenost zaposlitve kliničnih farmacevtov

Economic justification of clinical pharmacists employment

ANALI PAZU 11(2021)  Št./No. 1-2   strani/pages 31-37

Celotno besedilo/Full text (PDF)

Povzetek: Klinični farmacevt je postal v številnih državah nepogrešljiv član zdravstvenega tima v vseh aktivnostih zdravljenja z zdravili, kar obsega sprejem bolnika v bolnišnico, spremljanje tekom zdravljenja, odpust bolnika in ostale intervencije. Intervencije kliničnega farmacevta zmanjšujejo celokupne stroške zdravljenja, napake v zdravljenju z zdravili, težave v zdravljenju z zdravili ter izboljšajo kvaliteto življenja bolnikov. V literaturi je zaznati številne članke o pozitivnem ekonomskem vplivu kliničnih farmacevtov, a v realni praksi številni sistemi ne sledijo navedenemu in posledično imamo v sistemu malo kliničnih farmacevtov. V pregledu bomo predstavili nekaj pomembnejših raziskav, pregled stanja v Sloveniji in priporočila na tem področju.

Ključne besede: klinična farmacija; ekonomska korist; intervencije; Slovenija.

Abstract: A clinical pharmacist is becoming an indispensable member of the healthcare team in many countries in all medication-related processes. These activities include admission, monitoring during treatment, discharge, and other relevant interventions. Clinical pharmacist interventions lead to lower overall treatment costs, fewer medication errors and medication-related problems, and improved quality of life. There is much evidence about economic benefits in the literature, but many healthcare systems do not follow this practice, and therefore clinical pharmacists are relatively under-employed. In the review, we will present some important research on this topic, including an overview of the current Slovenian situation and recommendations.

Key words: clinical pharmacy; economic benefit; ambulatory setting; interventions; Slovenia

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: