Numerical analysis of oil combustion in a small combustion device / Numerična analiza oljnega gorilnika v mali kurilni napravi

Matej Zadravec, Boštjan Rajh, Niko Samec, Matjaž Hriberšek

ANALI PAZU4 (2014), št. / No. 1, strani / pages 41-50
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Abstract: This paper focuses on the numerical analysis of the combustion of the liquid fuel Extra Light Fuel Oil (ELFO) in a small combustion device. The calculation was performed by ANSYS CFX computer code for experimental optimal air-fuel ratio (λopt) and the middle power of the oil burner Weishaupt WL5/1-A (37 kW). The goal of the numerical analysis was to establish, whether the experimentally determined λopt ensured the conditions for a complete combustion in each point of the combustion chamber. The comparison of numerical results and measured values confirm the suitability of the chosen numerical model.
Key words: oil burner, oil combustion, multicomponent reactive flow, computational fluid dynamics (CFD), model validation.

Povzetek: Prispevek obravnava numerično analizo zgorevanja v oljnem gorilniku ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO)  v mali kurilni napravi. Numerična analiza je bila izvedena v programskem paketu ANSYS CFX pri eksperimentalno določenem optimalnem razmerju zraka in olja (λopt) in srednji moči oljnega gorilnika Weishaupt WL5/1-A (37 kW). Namen numerične analize je bil preveriti ali eksperimentalno določeno optimalno razmerje (λopt) zagotavlja popolno zgorevanje v vsakem območju kotla male kurilne naprave. Ujemanje med eksperimentalnimi podatki in izbranimi parametri za numerično analizo kažejo dobro ujemanje.
Ključne besede: oljni gorilnik, zgorevanje olja, večkomponentni reaktivni tok, računalniška dinamika fluidov (RDF), validacija modela.

 

Številka revije: