Matej Zadravec

Adsorption equilibrium modelling for different temperature conditions and its influence on adsorption mass transfer / Modeliranje adsorpcijskega ravnotežja v različnih temperaturnih pogojih in njegov vpliv na prenos snovi pri adsorpciji

Teodor Štimec, Matjaž Hriberšek, Jure Ravnik, Sani Bašič, Matej Zadravec

ANALI PAZU, 5 (2015), št. / No. 1-2, strani / pages 26-32
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Angleščina
Teodor Štimec
Matjaž Hriberšek
Jure Ravnik
Sani Bašič
Matej Zadravec

Numerical analysis of oil combustion in a small combustion device / Numerična analiza oljnega gorilnika v mali kurilni napravi

Matej Zadravec, Boštjan Rajh, Niko Samec, Matjaž Hriberšek

ANALI PAZU4 (2014), št. / No. 1, strani / pages 41-50
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Slovenščina
Matej Zadravec
Boštjan Rajh
Niko Samec
Matjaž Hriberšek