Diabetično stopalo – kirurška terapija / Diabetic foot – surgical therapy

ANALI PAZU 10(2020) Št./No. 1-2   strani/pages 46-50

Celotno besedilo/Full text (pdf)

Povzetek: Diabetično stopalo je najpogostejši vzrok netravmatske amputacije. Posledice sladkorne bolezni, kot so periferna nevropatija, slaba prekrvavitev, omejena gibljivost sklepov, deformacija stopala in posledično spremenjeni pritiski na podplatu stopala, predstavljajo dejavnike tveganja za nastanek diabetičnega stopala. Pri zdravljenju diabetičnega stopala se poslužujemo s preventivnimi kirurškimi posegi, s katerimi skušamo preprečiti amputacijo,  travmatskimi kirurškimi posegi, s katerimi odstranjujemo uničene dele stopala in korektivnimi, s katerimi poskušamo doseči celjenje ran.

Ključne besede: diabetično stopalo, diabetična nevropatija, kirurška terapija.

Abstract: Diabetic foot is the most common cause of non-traumatic amputation. The consequences of diabetes such as peripheral neuropathy, poor blood circulation, limited joint mobility, foot deformity, and consequently altered pressures on the sole are known as some of the risk factors for the development of diabetic foot. During the treatment of diabetic foot, preventive surgical procedures are used to prevent amputation, traumatic surgical procedures are used to remove damaged parts of the foot and corrective surgical procedures are used to achieve wound healing.

Key words: diabetic foot, diabetic neuropathy, surgical therapy.

 

 

 

 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: