Analiza topografije robotsko lasersko kaljenih materialov s pomočjo strojnega učenja/Analysis topography of robot laser hardened materials by using machine learning method

ANALI PAZU 10(2020) Št./No. 1-2  strani/pages 24-27

Celotno besedilo/Full text (pdf)

Povzetek: Laserska obdelava materialov, vključno s toplotno obdelavo, temelji na uporabi laserskega sevanja, ki vam omogoča, da na zelo majhni površini ustvarite visoke gostote toplotnega polja, potrebne za intenzivno segrevanje ali taljenje. V članku je predstavljen vpliv parametra robotske laserske celice na topografijo materialov. S pomočjo metod  strojnega učenja je predstavljeno, kako parametri robotske laserske celice vplivajo na trdoto in hrapavost kaljenega materiala, ter kakšna je povezava med trdoto in hrapavostjo.

Ključne besede: laser, robot, strojno učenje.

Abstract: Laser treatment of materials, including heat treatment, is based on the use of laser radiation, which allows you to create, on a very small surface, the high thermal field densities required for intense heating or melting. The article presents the influence of the robot laser cell parameter on the material topography. Machine learning methods show how the parameters of a robot laser cell affect the hardness and roughness of the hardened material, and the relationship between hardness and roughness.

Key words: laser, robot, machine learning.

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: