Evalvacija triletnega dela farmacevta svetovalca v Zdravstvenem domu Murska Sobota / Evaluation of three-year work of pharmacist consultant in Murska Sobota Health Center

ANALI PAZU, 9 (2019), št. / No. 1-2, strani / pages 16-21

Celotno besedilo / Full text (PDF)

Povzetek: Evalvirali smo delo farmacevta svetovalca v Zdravstvenem domu Murska Sobota od januarja 2013 do decembra 2015 in pregledali 495 izvidov farmakoterapijskih pregledov. Zabeležili smo 3500 intervencij in 2164 podanih nasvetov farmacevta svetovalca. Zaznanih je bilo 159 potencialnih interakcij tipa X in 947 potencialnih interakcij tipa D med zdravili. Ob upoštevanju sprememb v terapiji s strani zdravnika bi se število zmanjšalo na 19 potencialnih interakcij tipa X in 232 potencialnih interakcij tipa D, večinoma klinično nepomembnih za posameznega bolnika. Skupno je farmacevt svetovalec predlagal 790 ukinitev zdravil, 780 zamenjav in 210 uvedb novih zdravil ali pripravkov za samozdravljenje. Z upoštevanjem predlogov sprememb bi se povprečno število zdravil na bolnika po pregledu terapije zmanjšalo za 1,2.

 

Ključne besede: ambulanta farmacevta svetovalca; farmakoterapijski pregled; polifarmakoterapija.

Abstract: We evaluated work of clinical pharmacist consultant in the Community Health Center Murska Sobota from January 2013 to December 2015. In total 495 patients were reviewed. 3500 interventions and 2164 advices from pharmacist consultant were recommended. Furthermore, 159 potential drug-drug interactions type X and 947 interactions type D were identified. In recommendations only 19 type X and 232 type D potential drug-drug interactions were left. Other recommendations included 790 medicines discontinuations, 780 therapy replacements and 210 newly introduced medicines or OTC preparations. Mean number of prescribed medicines was reduced by 1.2 medicines per patient.

Keywords: pharmacist consultant practice; medication review; polypharmacotherapy.

 

Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: