Mitja Slavinec

Study of phase transitions and structural order in perturbed nematic liquid crystals / Študij faznega prehoda in strukturnega reda v perturbiranemu nematičnemu tekočemu kristalu

Amid Ranjkesh, Milan Ambrožič, Mitja Slavinec
 
ANALI PAZU, 3 (2013), št. / No. 2, strani / pages 57-67
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Slovenščina
Amid Ranjkesh
Milan Ambrožič
Mitja Slavinec