Maks Oblak

Competitive Predator-Prey Systems with Time-Dependent Coefficients: A Multistage Homotopy Perturbation Analysis / Tekmovalni sistemi plenilec-plen s časovno odvisnimi koeficienti: Večstopenjska homotopsko perturbacijska analiza

Rudolf Pušenjak, Maks Oblak in Martin Lipičnika
 
Anali PAZU, 2 (2012), št. / No. 1, strani / pages 22-31
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Slovenščina
Rudolf Pušenjak
Maks Oblak
Martin Lipičnika