Lijana Zaletel-Kragelj

Vrednotenje vpliva onesnaženosti zunanjega zraka na zdravje otrok – primer Zagorja ob Savi / Evaluation of Outdoor Air Pollution Impact on Children's Health - Zagorje ob Savi Case

Andreja Kukec, Jerneja Farkaš-Lainščak, Lijana Zaletel-Kragelj

ANALI PAZU, 4 (2014), št. / No. 1, strani / pages 52-58
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Slovenščina
Andreja Kukec
Jerneja Farkaš-Lainščak
Lijana Zaletel-Kragelj

Self-rated health and social classes in Slovenia: is there any relationship? / Zaznavanje zdravja in družbeni razredi v Sloveniji: ali obstaja povezava?

 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 67-74
Celotno besedilo / Full text (PDF)

Abstract
Slovenščina
Jerneja Farkaš-Lainščak
Lijana Zaletel-Kragelj

Slovenian health care system performance in the light of Euro Health Consumer Index 2012 / Zmogljivost sistema zdravstvenega varstva Slovenije z vidika Euro Health Consumer Index 2012

Jerneja Farkaš, Tit Albreht in Lijana Zaletel-Kragelj
 
Anali PAZU, 2 (2012), št. / No. 1, strani / pages 40-49
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Slovenščina
Jerneja Farkaš-Lainščak
Tit Albreht
Lijana Zaletel-Kragelj