Erika Zelko in Nina Cvek

Neželeni učinki zdravil - koliko informacij si bolniki želijo od zdravnika družinske medicine in koliko jih dejansko dobij

Neželeni učinki zdravil – koliko informacij si bolniki želijo od zdravnika družinske medicine in koliko jih dejansko dobijo

How Much Do Patients Really Want to Know and how much they get about Medication adverse Effects from the Family physician?

ANALI PAZU 11(2021)  Št./No. 1-2   strani/pages 8-15

Celotno besedilo/Full text (PDF)

Slovenian
Erika Zelko in Nina Cvek