Sara Drvarič Talian in Robert Dominko

Spremembe notranje odpornosti litij-žveplovih baterij pri uporabi elektrolitov na osnovi ionske tekočine [DEME] [TFSI], sulfolana ali topila TEGDME

Spremembe notranje odpornosti litij-žveplovih baterij pri uporabi elektrolitov na osnovi ionske tekočine [DEME] [TFSI], sulfolana ali topila TEGDME

Changes in internal resistance of lithium-sulfur batteries when using electrolytes based on ionic liquid [DEME][TFSI], sulfolane or TEGDME solvent

ANALI PAZU 11(2021)  Št./No. 1-2   strani/pages 64-71

Celotno besedilo/Full text (PDF)

English
Sara Drvarič Talian in Robert Dominko