tehnologija

Time-Dependent Properties of Multimodal Polyoxymethylene based binder for Powder Injection Molding / Časovno odvisne lastnosti multimodalnih, na polioksimetilenu temelječih veziv praškov za brizganje

Joamin GONZALEZ-GUTIERREZ, Gustavo Beulke STRINGARI, Barbara ZUPANČIČ, Galina KUBYSHKINA, Bernd VON BERNSTORFF and Igor EMRI  

Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 2 , strani / pages 129-128  
Celotno besedilo / Full text (PDF 

Slovenian
Joamin GONZALEZ-GUTIERREZ
Gustavo Beulke STRINGARI
Barbara ZUPANČIČ
Galina KUBYSHKINA
Bernd VON BERNSTORFF
Igor Emri