Marko Bek

Nova generacija udarne in vibracijske izolacije na osnovi visokotlačne omrežne tehnologije

Nova generacija udarne in vibracijske izolacije na osnovi visokotlačne omrežne tehnologije

New generation impact and vibration insulation based on high pressure force-network technology

ANALI PAZU 11(2021)  Št./No. 1-2   strani/pages 38-51

Celotno besedilo/Full text (PDF)

English
Marko Bek
Alexandra Aulova
Alen Oseli in Igor Emri

High pressure dissipative granular materials for earthquake protection of houses / Visokotlačni granulirani disipativni materiali za protipotresno zaščito hiš

Marko Bek, Alen Oseli, Ivan Saprunov, Bakytzhan T. Zhumagulov, Sultan M. Mian, Boris V. Gusev, Roko Žarnić, Bernd von Bernstorff, Nikola Holeček, Igor Emri
 
ANALI PAZU, 3 (2013), št. / No. 2, strani / pages 75-86
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Slovenian
Marko Bek
Alen Oseli
Ivan Saprunov
Bakytzhan T. Zhumagulov
Sultan M. Mian
Boris V. Gusev
Roko Žarnić
Bernd VON BERNSTORFF
Nikola Holeček
Igor Emri