Boris Zagradišnik

Hitro prenatalno določanje številčnosti spolnih kromosomov: predstavitev metodologije z verifikacijo postopka / Rapid prenatal detection of sex chromosome aneuploidies: the methodology and the verification

Alenka Erjavec-Škerget, Špela Stangler-Herodež, Boris Zagradišnik, Nadja Kokalj-Vokač
 
ANALI PAZU, 3 (2013), št. / No. 2, strani / pages 95-103
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Slovenian
Alenka Erjavec-Škerget
Špela Stangler-Herodež
Boris Zagradišnik
Nadja Kokalj-Vokač

Kvantitativna fluorescenčna verižna reakcija s polimerazo (QF-PCR) kot alternativni test za hitro prenatalno genetsko testiranje / Quantitative fluorescent polimerase chain reaction (QF-PCR) as an alternative test for rapid prenatal genetic testing

Alenka Erjavec Škerget, Špela Stangler Herodež, Boris Zagradišnik in Nadja Kokolj Vokač
 
Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 1, strani / pages 62-66
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Slovenian
Alenka Erjavec Škerget
Špela Stangler Herodež
Boris Zagradišnik
Nadja Kokolj Vokač