Bernd VON BERNSTORFF

High pressure dissipative granular materials for earthquake protection of houses / Visokotlačni granulirani disipativni materiali za protipotresno zaščito hiš

Marko Bek, Alen Oseli, Ivan Saprunov, Bakytzhan T. Zhumagulov, Sultan M. Mian, Boris V. Gusev, Roko Žarnić, Bernd von Bernstorff, Nikola Holeček, Igor Emri
 
ANALI PAZU, 3 (2013), št. / No. 2, strani / pages 75-86
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Slovenian
Marko Bek
Alen Oseli
Ivan Saprunov
Bakytzhan T. Zhumagulov
Sultan M. Mian
Boris V. Gusev
Roko Žarnić
Bernd VON BERNSTORFF
Nikola Holeček
Igor Emri

Time-Dependent Properties of Multimodal Polyoxymethylene based binder for Powder Injection Molding / Časovno odvisne lastnosti multimodalnih, na polioksimetilenu temelječih veziv praškov za brizganje

Joamin GONZALEZ-GUTIERREZ, Gustavo Beulke STRINGARI, Barbara ZUPANČIČ, Galina KUBYSHKINA, Bernd VON BERNSTORFF and Igor EMRI  

Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 2 , strani / pages 129-128  
Celotno besedilo / Full text (PDF 

Slovenian
Joamin GONZALEZ-GUTIERREZ
Gustavo Beulke STRINGARI
Barbara ZUPANČIČ
Galina KUBYSHKINA
Bernd VON BERNSTORFF
Igor Emri