90° PA enhancements of suprathermal electrons near interplanetary shocks / 90° PA ojačitve supertermičnih elektronov v bližini medplanetarnih udarnih valov

Primož Kajdič, Benoit Lavraud, Xóchitl Blanco-Cano, Jean-Andre Sauvaud, Arnaud Zaslavsky, Andrea Opitz, Lan K. Jian, Christopher T. Russell, Janet G. Luhmann, Milan Maksimovic
 
Anali PAZU, 3 (2013), št. / No. 1, strani / pages 2-6
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Abstract: In this letter we report the results of the first systematic study of a population of suprathermal electrons in the solar wind, called the 90° pitch angle enhancements. This feature was found in the vicinity of interplanetary shocks. We analyzed 2 hours time intervals centered on the shocks. The enhancements were found at 114 of 232 shocks (49 %), which means that this is a common feature. Statistical analysis of shock properties show no important differences between the shocks associated with the enhancements and those not associated with them. Preliminary analysis of electric field fluctuations revealed possible correlation between the presence of 90° PA enhancements of suprathermal electrons and the wave activity.
Key words: interplanetary shocks, suprathermal electrons, 90° PA enhancements.
 
Povzetek: V tem pismu poročamo o prvi sistematični študiji tipa populacije supertermičnih elektronov v sončevem vetru, imenovane ojačitve pri 90° PA (ang. pitch angle). Ta populacija je bila najdena v bližini medplanetarnih udarnih valov, pri čemer smo analizirali dvourne časovne intervale centrirane na udarnih valovih. Ojačitve pri 90° PA smo našli pri 114 od 232 (49 %) dogodkov, kar pomeni, da je ta tip populacije dokaj pogost v sončevem vetru. Statistična analiza lastnosti medplanetarnih udarnih valov je pokazala, da ni bistvenih razlik v lastnostih med udarnimi valovi ob katerih so bile ojačitve prosotne in tistimi kjer jih ni bilo. Preliminarna analiza fluktuacij električnega polja pa je pokazala, da je njihova aktivnost intenzivnejša v bližini udarnih valov, ob katerih smo našli ojačitve pri 90° PA.
Ključne besede: medplanetarni udarni valovi, supertermični elektroni, ojačitve pri 90° PA.

Številka revije: