Slovenian health care system performance in the light of Euro Health Consumer Index 2012 / Zmogljivost sistema zdravstvenega varstva Slovenije z vidika Euro Health Consumer Index 2012

Jerneja Farkaš, Tit Albreht in Lijana Zaletel-Kragelj
 
Anali PAZU, 2 (2012), št. / No. 1, strani / pages 40-49
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Abstract: Health care systems are complex entities with several stakeholders that include patients, health care providers, payers, regulators and government. For lay and professional public, the methodology of health care system performance analysis, result interpretation and translation to policy making is not well understood. Slovenian health care system performance results from a Swedish health care analyst (Euro Health Consumer Index 2012) and opportunities for improvement are discussed. We specifically addressed methodological challenges of international health care system performance comparisons.
Key words: comparison; health care system; indicators; Slovenia

Povzetek: Sistemi zdravstvenega varstva so kompleksni sistemi s številnimi deležniki, med katerimi so najpomembnejši uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev, plačniki, regulatorji in odločevalci. Metodologija ocenjevanja zmogljivosti sistemov zdravstvenega varstva, interpretacija rezultatov in prenos v načrtovanje zdravstvenih politik so tako za laično kot tudi za strokovno javnost pogosto slabo razumljivi. V prispevku predstavljamo rezultate, ki jih je v sklopu mednarodne primerjave sistemov zdravstvenega varstva Euro Health Consumer Index 2012 prejel slovenski sistem in razpravljamo o možnostih za izboljšanje. Posebej se osredotočamo na metodološke pomanjkljivosti, ki jih mednarodne primerjave sistemov zdravstvenega varstva lahko vsebujejo.
Ključne besede: primerjava; sistem zdravstvenega varstva; kazalniki; Slovenija

 
Številka revije: