ANALI PAZU 2/ 2012/ 2

                                                           
                                                                        april 2013
                                                           letnik 2, številka 2
                                                                  strani 61-107
                                                         p-ISSN 2232-416X
                                                                   O naslovnici                                                                           

  VSEBINA

Uvodnik
Milan Svetec

  Naravoslovje

Mitja Slavinec, Maja Fras, Daniela Zavec Pavlinič, Igor B. Mekjević
Heatconducting through the damplayer
 

  Družboslovje

Janez Malačič
Unemployment of Immigrants in European Union

Darja Senčur Peček
Varstvo zasebnosti v delovnem razmerju
Strategy and the management of libraries of the Hungarian nationality in Slovenia 
 

  Humanistika

Prekmurje (Trans-Mura region) and Prekmurian language

Elizabeta Bernjak
Etnolingvistična revitalizacija slovenske manjšine na madžarskem
Ethnolinguistic revitalization of Slovene Minority in Hungary