The Control of Nonlinear Oscillatory Systems with Delay / Upravljanje nelinearnih nihajočih sistemov z zakasnitvami

Rudolf Pušenjak, Maks Oblak
 
Anali PAZU, 3 (2013), št. / No. 1, strani / pages 15-24
Celotno besedilo / Full text (PDF)
 
Abstract: This paper treats the adaptation of the Extended Lindstedt-Poincare Method with multiple time scales (EL-PM) for analysis of stationary and nonstationary resonances of harmonically excited Duffing oscillator with time delay feedback control. The fundamental and ⅓ subharmonic resonance, respectively of Duffing oscillator with feedback control are analyzed in details. The comparison of stationary resonances with nonstationary resonances due to the slowly varying excitation frequency is presented by means of examples, which are computed by programming tool Mathematica®.
Key words: Duffing oscillator, time delay feedback control, osnovna in subharmonična resonanca, EL-P method.
 
Povzetek: Članek obravnava priredbo Razširjene Lindstedt-Poincarejeve Metode z več časovnimi skalami (RL-PM) za analizo stacionarnih in nestacionarnih resonanc harmonično vzbujanega Duffingovega nihala z zakasnitvijo povratno zančnega upravljanja. Analizi osnovne in ⅓ subharmonične resonance Duffingovega nihala z upravljanjem sta prikazani v podrobnostih. V članku je s pomočjo zgledov izvedena primerjava stacionarnih resonanc z nestacionarnimi resonancami, ki jih povzroča počasno spremenljiva vzbujevalna frekvenca, pri čemer so rezultati dobljeni s pomočjo programskega orodja Mathematica®.
Ključne besede: Duffingovo nihalo, upravljanje s časovno zakasnitvijo, osnovna in subharmonična resonanca, RL-P metoda.
 
Vsi prispevki avtorja: 
Številka revije: