Alen Oseli in Igor Emri

Nova generacija udarne in vibracijske izolacije na osnovi visokotlačne omrežne tehnologije

Nova generacija udarne in vibracijske izolacije na osnovi visokotlačne omrežne tehnologije

New generation impact and vibration insulation based on high pressure force-network technology

ANALI PAZU 11(2021)  Št./No. 1-2   strani/pages 38-51

Celotno besedilo/Full text (PDF)

Angleščina
Marko Bek
Alexandra Aulova
Alen Oseli in Igor Emri