ANALI PAZU 2/ 2012/ 1

                                                          
                                                                 October 2012
                                                      Volume 2, Number 1
                                                                     pages 1-60
                                                         p-ISSN 2232-416X
    

                                                      

   CONTENTS

Editorial
Milan Svetec

  Natural sciences

Measuring similarity of (annotated) data tables
 
Z naključnim neredom spodbujen postopni fazni prehod sistema z zveznim faznim prehodom, ki zlomi simetrijo

Tatjana Unuk
Temperatura in odmerek pektinaz kot regulatorja hitrosti bistrenja jabolčnega soka
Effect of temperature and use of pectinase on apple juice clarification
 
 
  Engineering sciences and  technologies

Tekmovalni sistemi plenilec-plen s časovno odvisnimi koeficienti: Večstopenjska homotopsko perturbacijska analiza

Rebeka Rudolf, Ivan Anžel
The new approach of the production technique of discontinuous Cu-C composite
Nov pristop v proizvodni tehniki diskontinurnega Cu-C kompozita
 
 
  Medical sciences

Zmogljivost sistema zdravstvenega varstva Slovenije z vidika Euro Health Consumer Index 2012
 
 
  Social sciences

Model of quality management in higher business schools