ANALI PAZU 2/ 2012/ 2

                                                           
                                                                        April 2013
                                                       Volume 2, Number 2
                                                                  pages 61-107
                                                          p-ISSN 2232-416X
                                                               About the cover                                                                           

  CONTENTS

Editorial
Milan Svetec

  Natural sciences

Mitja Slavinec, Maja Fras, Daniela Zavec Pavlinič, Igor B. Mekjević
Heatconducting through the damplayer
 

  Social sciences

Janez Malačič
Unemployment of Immigrants in European Union

Darja Senčur Peček
Varstvo zasebnosti v delovnem razmerju
Strategy and the management of libraries of the Hungarian nationality in Slovenia
 

  Humanities

Prekmurje (Trans-Mura region) and Prekmurian language

Elizabeta Bernjak
Etnolingvistična revitalizacija slovenske manjšine na madžarskem
Ethnolinguistic revitalization of Slovene Minority in Hungary