Anali PAZU - naročilo revije

Anali PAZU je znanstvena periodična publikacija, ki izhaja dvakrat letno. Letna naročnina (dve številki) znaša 40,00 EUR, cena posamezne številke revije je 25,00 EUR.
Za naročilo revije ali posameznih številk revije izpolnite ustrezni obrazec spodaj.

Naročilo na revijo Anali PAZU: naročilnica
Naročilo posameznih številk revije: naročilnica