Lidija Zorko

Predstavitev makro in mikrodesigna površine implantatov za potrebe v oralni implantologiji / Presentation of macro and micro design of implants for use in oral implantology

Rebeka Rudolf, Lidija Zorko in Ivan Anžel  

Anali PAZU, 1 (2011), št. / No. 2 , strani / pages 139-144  
Celotno besedilo / Full text (PDF

Slovenian
Rebeka Rudolf
Lidija Zorko
Ivan Anžel